Hoppa till innehåll

Just nu i M3-Nätverket
* * * * *

Mixverktygen: Del 6 - Skapa bredd i dina mixarStudio 6-2011:
Med hjälp av stereobreddaren kan du förstärka känslan av rymd i dina mixar. Studios mixexperter berättar om hur du använder den i praktiken.


Redan på 1950-talet gjordes det flermikrofoninspelningar med olika jazzorkestrar och i klassiska sammanhang. Vid dessa tillfällen satte man upp mikrofoner så att man kunde uppleva den inspelade musiken och rummets klang som om lyssnaren faktiskt fanns på plats i lokalen. Detta kallas true stereo eller naturlig stereo.

Vid ungefär samma tidpunkt experimenterade Les Paul med multikanalsinspelningar. Paul var alltså en sann pionjär inom inspelnings- och produktionsteknik. Eftersom det var ytterst få människor som hade musikanläggningar med två högtalare hemma vid den tiden arbetade han dock inte så mycket med det som kom att utvecklas på 1960-talet: artificiell stereo.

När man spelar eller mixar i mono så ligger allt, så att säga, på en rak linje i djupled. I denna tvådimensionella ljudbild används eq och reverb/delay för att bestämma var i ljudbilden olika instrument hamnar. Generellt upplevs ett torrt ljud som ”nära” och ett reverbindränkt ljud som ”längre bort”. På samma sätt upplevs ett klart och krispigt ljud som nära medan ett dovare ljud upplevs som långt borta.

På 1960-talet började allt fler personer skaffa stereoanläggningar med två högtalare. Då började också producenter och mixare placera olika instrument fram och bak, till höger och vänster. Vips var den artificiella stereon född. Man behövde alltså inte längre spela in ljudet naturligt med två mikrofoner för att få stereo.

På 1970-talet utvecklades utrustningen en hel del igen, då mixerborden gick från 4 till 16 och så småningom 24 kanaler. Då började man också mixa efter ett koncept som gick ut på att det skulle låta som när man upplevde bandet på scen: trummor i mitten, bas i mitten, de olika instrumenten placerade på lite olika platser från höger till vänster. Ljud som anses vara ”stereo”, det vill säga pianon, orglar och synt läggs med full vänster-högerpanorering. Sången ligger i mitten och sedan, beroende på genre, placeras körer och övriga vokala inslag antingen i en väldigt bred höger-vänsterformation eller mer ”samlat” bakom sången.

Denna teknikutveckling i kombination med att man fortsatte utveckla sitt kunnande vad gällde reverb och delay, gjorde att den tidigare tvådimensionella ljudupplevelsen nu blev tredimensionell. Detta sätt att mixa har stått sig ända sedan 1970-talet och har blivit ett slags standard för hur en mix ska se ut än i dag.

Genom hela 1990-talet och allt efter år 2000 har trenden varit att den stora massan antingen försökt göra sina ljudbilder retro genom att mixa i mono, eller som på 1960-talet med trummor åt ena hållet och basen åt andra, och allt det andra skickat lite hit och dit. Fler trender har varit att försöka sig på en så bred stereobild att den nästan ska upplevas som ett slags substitut för surround.

När det handlar om jazz och klassisk musik spelas dock mycket fortfarande in som true stereo. Sätten att göra detta på är inte jättemånga, men de som finns bygger alla på att man förskjuter fasen mellan höger och vänster på olika ljud som antingen spelas in med två eller fler mickar. Eller också fasvänder man en av kanalerna (på exempelvis en synt eller ett piano). Det allra vanligaste sättet är nog ändå att använda någon slags effekt eller plugg. Dessa pluggar började egentligen utvecklas för att bredda hela mixar men fungerar alldeles utmärkt på separata instrument eller paket.

Vi kommer endast att gå igenom två pluggar för stereo-breddning, eftersom det inte finns särskilt många att tillgå. Vi har även letat efter bra gratispluggar, men inte hittat någon som riktigt håller måttet utifrån de krav vi ställer. Eftersom vi tidigare i serien har arbetat i Logic börjar vi även denna gång med Logics egen stereobreddare.


Stereo Spread – följer med Logic

Bifogad bild: Stereo Spread.png
Precis som de andra pluggarna som finns på marknaden arbetar även Stereo Spread med fasen i ljudet. Genom att skicka olika frekvenser till höger respektive vänster sida ökar upplevelsen av stereobredd utan att ljudet låter knasigt eller ihåligt. Vi går igenom de olika rattarna i pluggen steg för steg.

Bifogad bild: Stereo Spread med medium paverkan av Mid och Hi.png
Lower Int(ensity) reglage och fält: Här ställer du in mängden stereobredd i de låga frekvensområdena.

Upper Int(ensity) reglaget och mixfält: Här ställer du in mängden stereobredd i höga frekvensområden. Tips: När du ställer in Lower och Upper Int-reglagen, tänk på att man upplever stereobredd framför-allt i mellanregistret och diskant. Var alltså försiktig och använd mindre mängd Low Int. Ställ inte gärna frekvensen lägre än 300 hertz, då det lätt påverkar energin i mixen om du börjar skicka basfrekvenser till höger och vänster. Risken är att mixen uppfattas som basfattig och instabil.

Grafisk Display: Visar antalet frekvensband som signalen är uppdelad i och intensiteten för Stereo Spread-effekten i de övre och lägre frekvensbanden. Den övre delen av grafen visar den vänstra sidan och den undre visar den högra.

Upper och Lower Freq(uency) (reglaget och fältet): Avgör mellan vilka frekvenser Stereo Spread ska arbeta.

Order: Bestämmer hur många frekvensband du vill påverka. Oftast räcker det med 8 band, men du kan använda upp till 12 band.


Shuffler – Waves stereobreddare

Förutom Logics medföljande plugg använder många Waves-pluggen S-1 Shuffler. Den arbetar på samma sätt som Logics Stereo Spread,
men är kanske något mer transparent. S-1 Shuffler har följande reglage.

Bifogad bild: S-1 Shuffler.png

Gain: Kontrollerar ingångsnivån i pluggen utan att påverka stereobilden.

Width: Påverkar stereobredden. För width-inställningar under 1 blir ljudbilden ”smalare” och närmar sig mono. När du drar reglaget uppåt så blir det bredare. Börja på 1,2 och jobba dig uppåt.

Assymetry: Utgår från den första width-inställningen. Den påverkar varken mitten eller center i ljudbilden, men arbetar däremot med den relativa nivån på höger-vänsterljud i ljudbilden. Den fungerar alltså som ett slags panoreringsknapp med den skillnaden att den alltid håller center i mitten.

Rotation: Påverkar center och flyttar hela ljudbilden mer åt vänster eller höger. Perfekt om du upplever att mixen har ”tippat” åt något håll.

Shuffling: Det här är en bas-
stereobreddare. Den skiljer sig dock i sitt sätt att hantera basfrekvenser om man jämför med Logics Stereo Spread. Här hjälper den till att kompensera för det faktum att man upplever stereoeffekt som smalare i basregionerna än i diskanten Det som är extra bra med denna är att den är faskompenserad och minimerar den tonala förändringen av basen i mixen.

Frequency: Styr frekvenserna där shufflingeffekten ökar. Den kan ställas in mellan 350 och 1400 hertz. Oftast funkar det bäst att ställa in värdet på 600-700 hertz, men om du arbetar med mindre system, med högtalarna närmare dig, så kan du använda en lite högre frekvens.

LR/MS input knapp: Här ställer du in om du vill jobba i standard vänster – högerinput eller Mid/Side-input.

Bass Trim: Kontrollerar nivån på basen när Shufflern används. När den är på 0 är basen mer eller mindre opåverkad, i vissa fall kan det vara bra att kompensera för en dip i baskänsla.

Bifogad bild: Waves S-1 Imager.png
S-1 Shuffler har en lillebror i S-1 Imager. Den har inga reglage för vare sig frekvenser eller frekvensband – trots det gör den jobbet på ett väldigt skönt sätt.


Bifogad bild: Phil_Spector_2.jpg
Phil Spector, demonproducenten som var en fena på monomixar.


Lyssningstips!
Blev du biten av stereotänket? Kolla igenom de låtar som har producerats av Phil Spector, till exempel Ronettes Be My Baby, Righteous Brothers Ebb and Tide eller superhiten Da-Do-Ron-Ron som fina exempel på bra och tydliga monomixar. Jämför sedan dessa med The Beatles Rubber Soul i stereomixen eller ovan nämnda Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band eller The Temptations Papa Was A Rolling Stone, samt Stevie Wonders For Once in My Life för att höra hur man tänkte stereo på 60-talet. Kolla sedan in David Bowie, Led Zeppelin eller i princip vad som helst från 70-talet för att höra hur man hanterade den nya tekniken och sättet att arbeta tredimensionellt.


Ollie Olsons mixtips

Om att använda effekter för att åstadkomma en bra stereobredd. Vi börjar med panoreringsbiten.

Panorera
1. För att skapa känsla av att en mix är bred ska du våga panorera ut en del instrument hela vägen till vänster eller höger. Det problem som lätt uppstår är att mixen ”tippar” och att man upplever det som den lutar åt antingen höger eller vänster. En bra grej är då att välja ljud med liknande frekvenskänsla. Om du har exempelvis en elgitarr, prova att panorera ut den maximalt åt vänster eller höger sida och lägg ett piano eller något annat som upplevs på liknande sätt på andra sidan. Välj gärna instrument med en liknande rytmisk funktion eftersom det då skapas en illusion av att det händer mycket långt ute på sidorna. Man upplever nämligen diskanten tydligare på sidorna. För att ytterligare bygga kring detta arbetssätt kan du skicka bägge till ett hyfsat kort reverb med ganska lite botten, där du drar lite extra på diskanten i reverbet. Lägg inte på för mycket reverb på instrumenten. Du vill inte höra rumsklangen, men du vill ändå få känslan av att något händer i bredden. När du har dubbat körer eller akustiska gitarrer, panorera ut dem maximalt åt sidorna. Upplevelsen blir även här starkare om du har något mer diskant i ljudet. Här kan du dessutom lägga riktigt korta delay med diskant på samma sätt som i exemplet ovan.

Bifogad bild: Leadvocal Breddarens olika bussar Tips 3.png

Nu över till effektbreddandet
2. När du vill bredda sången kan du skicka den via en send som du ställer på 0 decibel (alltså väldigt mycket) till två bussar där du har lagt på: En Pitch Shifter, en kompressor av något slag och avslutningsvis en eq. Du panorerar sedan bussarna till vänster respektive höger. Pitch Shiftern ställer du in på +12 cents på vänster buss och -12 cents på höger buss. Du sätter mixen på 100 procent på båda. Därefter komprimerar du signalen hårt med en ganska kort attack och en ännu kortare release. Ration sätter du på minst 1:10. Thresholden får du reglera beroende på hur mycket du skickar in, medan gain reduction bör vara minst 6 decibel. Sedan gör du en kraftig basavskärning med hjälp av eq:n och toppar ordentligt i diskanten. Därefter balanserar du dessa två bussar mot sången. Har du dem för starkt blir det en liten ”badrumskänsla” som inte är önskvärd, men hittar du det perfekta läget så får du en otroligt bred leadsång.

Bifogad bild: Leadvocal Breddarens olika effekter Tips 3.png

Fasvänd kanalen
3. Om du vill ha ett galet brett syntpadljud och verkligen inte bryr dig om det hörs i mono eller inte, kan du testa att fasvända ena sidan på signalen. Gör så här: När du hittat en bra syntpad så bouncar du ner den i split stereo files – sedan fasvänder du den ena kanalen. Detta ljud försvinner mer eller mindre i mono och om du har det för starkt i mixen blir det en sjösjuk känsla. Men, återigen, om du hittar den perfekta balansen så adderar du väldigt mycket bra bredd. Detta ljud kan dessutom ligga ganska lågt i mixen. Bäst funkar det om du har en annan liknande pad som fungerar som vanligt och kombinerar bägge i balans med varandra. Jag brukar använda mig av en buss där jag lägger en lite diskantig eq, ett svagt chorus, en ganska hårt ställd kompressor och avslutar med en S-1:a eller Stereo Spread. Dit skickar jag sedan allehanda instrument för att få dem att interagera och skapa ett slags ”bredd-klister” och på så sätt bidra till en bredare ljudbild överlag.Om skribenterna: Ollie Olson är en av Sveriges mest meriterade mixare, men även producent och låtskrivare med en rad guldskivor och Grammisnomineringar under bältet. I USA har han mixat och agerat tekniker åt såväl Snoop Dogg som Ice-T, i Sverige med artister som Robyn, Teddybears, Oh Laura, Christian Walz och en rad andra. Klas Granström är grammisnominerad hiphop- och r’n’b-producent i Sverige med sitt band LDOD. Släpper även skivor över hela världen med sitt dansprojekt Blänk.

0 Comments